DARDA | (주)피앤케이하이테크


> 충전기/솔라(PV)충전장치 > 배터리충전기

배터리충전기
배터리충전기
KC전기안전충전기
12V
PDC-1210 / 12V-10A
AC200V~240V 60Hz~50Hz
충전전압 DC12V
충전전류 10A
PDC-1230A / 12V-30A
AC200V~240V 60Hz~50Hz
충전전압 DC12V
충전전류 30A
PDC-1260 / 12V-60A
AC200V~240V 60Hz~50Hz
충전전압 DC12V
충전전류 60A
PDC-12100 / 100A
AC200V~240V 60Hz~50Hz
충전전압 DC12V
충전전류 100A
 
 
 
24V
PDC-2408 / 24V-8A
AC200V~240V 60Hz~50Hz
충전전압 DC24V
충전전류 8A
PDC-2420A / 24V-20A
AC200V~240V 60Hz~50Hz
충전전압 DC24V
충전전류 20A
PDC-2440 / 24V-40A
AC200V~240V 60Hz~50Hz
충전전압 DC24V
충전전류 40A
PDC-2460 / 24V-60A
AC200V~240V 60Hz~50Hz
충전전압 DC24V
충전전류 60A
 
 
 
48V
PDC-4840 / 48V-40A
AC200V~240V 60Hz~50Hz
충전전압 DC48V
최대충전전류 : 40A
       
 
 
 
고객센터 1522-0466, 032-830-7666
기술상담 032-830-7677, 7699
기술영업상담 032-830-7601~2
보증수리(AS)센터 032-830-7641~2
 
(주)피앤케이하이테크 | 대표이사.박인국 | 사업자등록번호.131-81-58620 | E-mail.pnk@pnkhitech.co.kr
인천광역시 남동구 능허대로 595번길 21 남동공단 134B-13L (고잔동 705-14) | TEL.032-830-7666 | FAX.032-822-2339
COPYRIGHT 2017(C) PNKHITECH.CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. [ADMIN]
(주)피앤케이하이테크 | 대표이사.박인국 | 사업자등록번호.131-81-58620 | E-mail.pnk@pnkhitech.co.kr
인천광역시 남동구 능허대로 595번길 21 남동공단 134B-13L (고잔동 705-14) | TEL.032-830-7666 | FAX.032-822-2339
COPYRIGHT 2017(C) PNKHITECH.CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. [ADMIN]